تماس با ما

تلفن دفتر مرکزی :

021-88307171-2

آدرس دفتر مرکزی :

تهران، خیابان مفتح جنوبی، کوچه افشار، پلاک7 ، طبقه 4
کد پستی : 1573737415

تلفن دفتر اصفهان :

031-37352332-5

آدرس دفتر اصفهان :

اصفهان،  خیابان صمدیه لباف، کوچه 54، کوچه جهان سیم، شرکت جهان سیم اصفهان
کدپستی : 8187714811

فرم تماس با ما


فکس :

031-37352332-5 داخلی 6

ایمیل :

info@jahansim.com